dimarts, 12 d’abril de 2011

I Trobada de Defensors del Lector, Espectador i Igualtat dels Mitjans de Comunicació espanyols.


De Leonor Sedó,
Barcelona, 12-04-2011

www.39ymas.com
info@39ymas.comEl director d'El Periódico, Enric Hernàndez, ha convocat aquesta primera trobada de Defensors del Lector, Espectador i Igualtat dels Mitjans de Comunicació Espanyols, per debatre sobre els mitjans de què es disposa per exercir aquest càrrec i què directrius segueixen els responsables dels
set mitjans de comunicació que a Espanya disposen de Defensor.

Enric Hernández ha puntualitzat que els periodistes que exerceixen aquest càrrec tenen en comú treballar per la qualitat dels mitjans i auscultar l'audiència. El Defensor o defensora prenen nota del que diuen els lectors i espectadors, el verifiquen i ho transmeten a la redacció. "Tenir un compte que twiter no n'hi ha prou per ser periodista. El periodisme de qualitat és més necessari. Els continguts han de ser rigorosos. "

La ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat, Leire Pajín, ha felicitat el director d'El Periódico per tenir una Defensora de la Igualtat (Eva Peruga). Ha assenyalat que el paper de la Defensora no és senzill, és un exercici de transparència i d'objectivitat. Els mitjans tenen un paper molt important en la imatge de la igualtat. "Els homes continuen sent objecte i subjecte de les notícies i caldria regular una major presència de les dones en els mitjans."

Ha reconegut que s'han fet passos importants però que s'hauria de fer un esforç més i sobretot en els mitjans de comunicació, però no de qualsevol manera "cal estar al costat de les víctimes, no es pot donar alè als maltractadors" .

Pel que fa als anuncis de "contactes" ha dit que cal lluitar contra ells ja que encobreixen el proxenetisme, l'explotació sexual i el tràfic d'éssers humans. Ja hi ha diaris que rebutgen aquest tipus d'anuncis i caldria intervenir amb els que els publiquen.

Ha comentat que hi ha un informe del Consell d'Estat que apunta a eliminar per llei anuncis de prostitució en els mitjans. D'altra banda la futura Llei integral per a la Igualtat de Tracte vol adaptar la normativa europea i crear-ne de noves. "S'han daus passos de gegant en igualtat real entre gèneres. Cal evitar les discriminacions. La igualtat és real o no és igualtat ".

La periodista Silvia Còpula ha presentat als set Defensors del lector que hi ha a Espanya:

Patricio Gutiérrez del Álamo, Defensor de l'oient i el telespectador de Ràdio i Televisió d'Andalusia, que ofereix aquest servei des de fa 10 anys. Gutiérrez del Álamo disposa de tres elements en què basar-se: el llibre d'estil del Defensor, en el qual es reflecteix com s'han de tractar els maltractaments als mitjans, el Decàleg de l'Institut Andalús de la Dona, i la Directiva que fa reconèixer accions sobre com s'han de tractar els maltractaments.

Pep Colleldemont i Oliva, del diari El Punt, que té Defensor del lector des de fa 15 anys, s'ocupa d'obrir canals de participació, de protegir i garantir els drets dels lectors i de vetllar perquè els professionals treballin d'acord amb els principis editorials i amb les normes ètiques i deontològiques del periodisme català.

Elena Sánchez Caballero, Defensora de l'espectador, l'oient i l'usuari de mitjans interactius de la Corporació de RTVE. Actua com valedora del dret ciutadà a una informació veraç, independent i plural, ia un entreteniment digne. Impulsa la transparència i l'autocontrol dels mitjans de la Corporació i facilita la relació directa entre els receptors i els professionals, per millorar la seva programació. És una instància que crea confiança en el ciutadà.

Carlos Pérez, Defensor de l'audiència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), fa de mitjancer, cercador de punts en comú, que hi hagi una presència equilibrada de gènere i de fer complir la normativa en el món de la comunicació. A Catalunya es disposa d'una "Llei Audiovisual" el que fa que el treball en aquest camp sigui més clar i eficient.
Milagros Pérez Oliva, Defensora del lector del diari El Pais, que té Defensor del lector des de 1985, té com a missió atendre les queixes i suggeriments dels lectors sobre el contingut del diari i garantir que es compleixin les normes del Llibre d'Estil, que és obert i transparent i de l'Estatut de Redacció. Hi ha un control extern per mitjà de l'Estatut del Lector. També té facultats per a realitzar les investigacions internes que consideri oportunes per aclarir els dubtes dels lectors o per explicar els temes sobre els que cregui que s'ha de donar una explicació a aquests.

Eva Peruga, Defensora d'Igualtat d'El Periódico, ha estat punt de mira d'aquesta Trobada ja que per primera vegada en la història dels mitjans de comunicació d'Espanya, una persona s'encarrega de vetllar perquè les informacions i les fotografies respectin els criteris d'igualtat. El Periódico, fa un any, va fer un pas endavant implementant aquesta figura per adequar-se a la realitat ia la necessitat informativa.

Josep Rovirosa, Defensor del Lector de La Vanguardia, que té aquesta figura des de fa 15 anys, s'ocupa d'intervenir entre els lectors i la redacció. Ha d'estar atent al llenguatge del que s'escriu ja que la desigualtat es manté de forma inconscient tant en homes com en dones, i mantenir una actitud activa per no caure en el que es considera habitual.

Els set representants dels defensors han mantingut un debat entre els periodistes i comunicadors assistents i han contestat a les seves preguntes i dubtes.

Com ha comentat Enric Hernández, organitzador d'aquesta Trobada, seria important que s'organitzaran altres Trobades d'aquest tipus de forma periòdica en diferents ciutats espanyoles.


Cap comentari: